24.8.07


ήρθε σήμερα ο παππούς μου
στον ύπνο μου και μου είπεεδώ π
ου εί
μ
αι δ
εν κ
υνηγ
άω πια τ
η μασ
έλ
α μου
στη θ
άλασσ
α


και αυτ
ό να τ
ους το π

εις
.Και όταν έφευγε,
γύρισε μια στιγμή
-εγώ τον κοίταζα μέσα απ' το ματάκι της πόρτας-
και είπε

αρκεί λίγο δέρμα για να σου φράξει

τ

ο
γ

έ
λ

ι

ο


το γέλιο